Connect with us

Hoaxmelding

Disclaimer

Laatste wijziging:

Hoaxmelding streeft naar betrouwbare en relevante informatie over virale berichten op Facebook, zoals hoaxes, scams, e.d. Hierbij baseert Hoaxmelding zich hoofdzakelijk op openbare controleerbare informatie.

Verdachte virale berichten worden aangedragen door de community op Facebook. De keuze van de geplaatste berichten en de bijbehorende informatie wordt door niemand anders bepaald dan door Hoaxmelding zelf. Hoaxmelding is in die keuze 100% onafhankelijk.

Hoaxmelding tracht actuele en juiste informatie te verschaffen zodat iedereen zelf een oordeel kan vormen over de betreffende berichten. Adviezen van Hoaxmelding zijn geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De Hoaxmelding wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Hoaxmelding aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Hoaxmelding niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van de Hoaxmelding. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de Hoaxmelding en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Hoaxmelding behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek (kennelijke fout, niet werkende link, o.i.d.) in de door ons aangeboden informatie zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Zie ook ons privacy- en cookiebeleid

Hoaxmelding ©2018

Aantal keer bekeken

299 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top