Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Honden massaal overleden na Novibac L4 vaccinatie

Weer veel gedeeld, een bericht over de duizenden honden die ziek zijn geworden of overleden na een inenting die de dieren zou moeten beschermen tegen bacteriële infecties. Dierenorganisaties zouden waarschuwen tegen inentingen tegen de ziekte van Weil bij honden. Een oud bericht en vooral: niet waar.

Achtergrond

Healthwatch.eu is een vaste gast bij hoaxbestrijders. Deze website doet zich voor als gezondheidswaakhond maar is voornamelijk gespecialiseerd in het verspreiden van valse informatie en complottheorieën. Feitelijk is geen enkel bericht op deze website te vertrouwen. Healthwatch heeft een heel ander belang dan het verschaffen van objectieve informatie.

In dit artikel uit 2016 wordt beweerd dat honden massaal sterven  en Britse toezichthouders duizenden meldingen hebben binnengekregen over over de bijwerkingen van het vaccin van producent Nobivac (MSD) tegen leptospirose (waaronder de ziekte van Weil) bij honden. Dit is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde) honden zijn gevoelig voor leptospirose.

Healthwatch schrijft:

“Duizenden honden in Groot-Brittannië zijn ziek geworden of overleden na een inenting die de dieren zou moeten beschermen tegen bacteriële infecties. Dierenorganisaties waarschuwen nu voor de bijwerkingen van het vaccin tegen leptospirose of rattenziekte”.

Het bericht wordt veel gedeeld op Facebook.

Leptospirose bij honden leidt tot bloedingen, hepatitis (leverinfectie) en geelzucht (geel verkleuren van de huid en de ogen) of nefritis (nierontsteking).  Bij mensen wordt de ziekte gekenmerkt door griepachtige verschijnselen. Symptomen zijn onder andere plotseling opzettende (doorgaans hevige) hoofdpijn, koorts, spier- en gewrichtspijnen, overgevoeligheid voor licht, misselijkheid en braken. In ernstige gevallen kan de ziekte leiden tot verstoringen in de functies van lever en nieren of treedt hersenvliesontsteking (meningitis) op.

Door Healthwatch wordt het Britse dagblad The Telegraph geciteerd. Er zijn duizenden gevallen van ernstige gezondheidsproblemen na inenting tegen leptospirose, zo meldt deze krant. Dierenwelzijnsorganisaties zouden waarschuwen voor de bijwerkingen van het vaccin, voegt Healthwatch er aan toe. Volgens de hondeneigenaren wordt de ware omvang van het probleem verdoezeld, meldt Healthwatch. Minstens 120 honden zouden zijn overleden, roept Healthwatch. Maar is het probleem zo groot als geschetst?

De bron is een artikel van 2 juli 2016. Dierenwelzijnsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk kwamen snel met een antwoord: er klopt niets van.  Ook in Nederland reageren dierenartsen als door een wesp gestoken.  Die zijn duidelijk in hun oordeel: dit is pertinent niet waar. De VMD, de waakhond voor veterinaire geneeskunde van de Britse overheid laat weten dat de genoemde cijfers niet kloppen.

Het zou in werkelijkheid gaan om in totaal 6 gevallen van bijwerkingen per 10.000 gevallen waarbij zelfs nog niet eenduidig is vastgesteld welke inenting de mogelijke oorzaak is. Dit komt doordat inentingen vaak tegelijk worden gegeven. Er is geen sprake van duizenden gevallen, laat staan massale sterfte.

Gevallen van leptospirose komen zeker voor en daarom is goede hygiëne erg belangrijk. Er zijn gevallen bekend waarbij dierenartsassistenten zijn besmet. De vaccinatie geeft helaas geen 100% zekerheid. De ernst van de ziekte staat echter in geen verhouding tot de kans op de (milde) bijwerkingen in de vorm van allergische reacties, die al bekend zijn sinds het product op de markt kwam. Volgens Britse organisaties vormt het artikel in The Telegraph een risico voor eigenaren die zich afvragen of ze hun hond moeten inenten. Wie het niet doet  stelt zichzelf ook bloot aan de ziekte.

Sinds begin 2014 is er een nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil op de markt, het L4-vaccin. Dit vaccin geeft bescherming tegen 4 soorten leptospiren. In de praktijk van Nederlandse dierenartsen vormt de inenting tegen leptospirose geen verhoogd risico op ernstige bijwerkingen. Uit onderzoek blijkt dat 99,2% van de honden geen last had van (noemenswaardige) bijwerkingen. De meest voorkomende ongewenste reacties zijn een bult op de plek van vaccinatie en een allergische reactie (anafylaxie).

Bijwerkingen van vaccinaties horen gemeld te worden. Dit kan in Nederland via een formulier bij het Bureau Diergeneesmiddelen of rechtstreeks bij de dierenarts of de producent. Bijwerkingen kunnen het gevolg zijn van allerlei omstandigheden zoals de eventuele combinatie met andere geneesmiddelen. In het oorspronkelijk artikel werd vermeld dat de producent meldingen van bijwerkingen nauwgezet volgt. In het bericht van Healthwatch werd dit echter weggelaten:
“Producent MSD Animal Health zegt dat L4 een van de meest gebruikte vaccins is voor honden – met meer dan een miljoen doses per jaar – en meldingen van bijwerkingen zijn zeldzaam en worden volledig onderzocht”. Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat een hond is overleden na de vaccinatie betekent dit niet dat er causaal verband is.

Feiten:

  • Zijn er 120 honden overleden na de vaccinatie met Nobivac L4? Nee, daar is geen bewijs voor
  • Waarschuwen Britse dierenorganisaties tegen dit vaccin? Nee, dat blijkt nergens uit.
  • Wordt de ware omvang van het probleem verdoezelt? Nee, dat wordt niet hard gemaakt.

Healthwatch manipuleert het oorspronkelijke bericht uit The Telegraph. Dingen zijn weggelaten en andere erbij verzonnen, terwijl ook dat bericht al onjuistheden bevat. Bekend van Healthwatch is de algemene aversie tegen vaccinaties. Rondom dit thema plaatst men regelmatig nepartikelen en complottheorieen. Trouwens, dat geldt voor vrijwel elk thema.

Antivaccers schermen vaak met voorvallen die slechts anekdotisch bewijs vormen. Dat wil zeggen dat een enkel incident, waarbij geen oorzakelijk verband is vastgesteld, wordt uitvergroot om een punt te maken. We noemen dat ook wel een overhaaste generalisatie,  een drogreden waarbij op grond van een of enkele waarnemingen er een conclusie wordt getrokken die voor alle gevallen geldt. In dit geval gaat het om de suggestie dat het vaccin de oorzaak is van massale hondensterfte, aan de hand van een relatief klein aantal onbewezen voorvallen.

Een dierenarts schrijft in een reactie op dit bericht op Facebook:

“Ik zie per jaar helaas nog tientallen honden overlijden aan de ziekte van Weil”. “Ik heb in al die jaren nog nooit een hond dood zien gaan van een vaccinatie, behalve dan van een doorgebroken parvo enting bij oostblok-broodfokpuppies.”

Vanwege de negatieve en vaak onjuiste berichtgeving over vaccinaties en geneesmiddelen is Healthwatch een gevaarlijke site voor mensen die gevoelig zijn voor dit soort manipulatie. Wie zich niet laat vaccineren maar zich laat aanbevelen kurkuma, gember, zuiveringszout of overrijpe bananen te slikken als medicijn loopt ernstige gezondheidsrisico’s. Dat Healthwatch zichzelf regelmatig tegenspreekt in de adviezen geeft al aan dat het om de kliks gaat en niet om de gezondheid.

Advies

Nobivac L4 is een goedgekeurd vaccin dat het optreden van leptospirose bij mens en dier kan voorkomen. Healthwatch verspreidt onzin over dit vaccin. Deel dergelijke artikelen daarom niet.

Opmerking: Elk vaccin heeft kans op bijwerkingen. Dit bericht gaat niet over vaccins in het algemeen of zelfs Nobivac L4 in het bijzonder. Het gaat over de onwaarheden die Healthwatch hierover verspreidt. Overleg over de voor- en nadelen van vaccineren met de dierenarts.

 

Belangrijke aanvulling

Ons bericht van 26 april j.l. is bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens hen hebben we ons huiswerk niet gedaan, worden we betaald door de farmaceutenmaffia, hebben we geen interesse in dierenleed (of genieten daar zelfs van) en zijn we achterlijk.

Volgens hen komen bijwerkingen van Novibac L4 namelijk wel veelvuldig voor en zouden wij beweren van niet. Het ligt een beetje anders. Ons bericht gaat over het artikel van Healthwatch waarin wordt beweerd dat honden massaal overlijden na Novibac L4 vaccinatie. Healthwatch baseert zich op een artikel uit de Britse krant The Telegraph en zegt dat minstens 120 honden zijn overleden. Wij hebben in ons bericht aangetoond dat The Telegraph, en daarmee Healthwatch, zich baseren op verkeerde getallen. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van ernstige bijwerkingen veel lager.

  • Komen bijwerkingen dan niet voor? Jawel.
  • Hebben die mensen die ervaringen hebben met bijwerkingen dan allemaal ongelijk? Een deel zeker wel.

Er spelen een paar problemen. Zo kunnen veel mensen niet met risico’s omgaan. In Nederland zijn ca. 2,2 miljoen honden waarvan ca. 60 – 65% is ingeënt tegen leptospirose. De vaccinatie wordt jaarlijks herhaald dus zijn er sinds de introductie van Novibac L4 (4 jaar geleden) waarschijnlijk enkele miljoenen vaccinaties uitgevoerd. Als je dan een Facebookpagina opent met klachten over dit vaccin en je krijgt enkele tientallen of zelfs honderden meldingen dan zegt dat niet dat het vaccin onveilig is. Zelfs 1000 gemelde bijwerkingen op 1 miljoen vaccinaties is een relatief klein getal (0.1%). Dat zou betekenen dat er in 99,9% van de gevallen niets aan de hand is. De Britse overheid kwam uit op 99.94%

Hoewel het risico dus erg klein is, voor degenen die het is overkomen lijkt het heel groot. Dat is, zoals eerder aangehaald, ook een probleem. Mensen denken vaak dat wat voor hen geldt voor iedereen geldt. Een relatief klein aantal onbewezen voorvallen wordt geprojecteerd op de hele groep. Hoe vervelend het ook is als je hond ziek wordt na een vaccinatie, je kunt daaruit geen conclusies trekken over het hele vaccinatieprogramma.

Het volgende probleem is namelijk dat mensen snel verbanden van oorzaak en gevolg leggen die er niet hoeven te zijn. De redenatie is vaak: de hond werd ziek na de vaccinatie, dus de vaccinatie is de oorzaak. In Nederland overlijden jaarlijks meer dan 200.000 honden, en die zijn bijna allemaal ooit gevaccineerd. Er vinden miljoenen inentingen plaats dus de kans is aanwezig dat een hond ziek wordt en overlijdt in relatief korte tijd na de vaccinatie. Dat wil nog niet zeggen dat de vaccinatie daar iets mee te maken heeft. Mensen die zelf bijwerkingen hebben ondervonden nadat hun hond was ingeënt ervaren dat verband vaak wel, ook hebben ze dat niet laten onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen van bijwerkingen de verschijnselen helemaal niet zijn veroorzaakt door de vaccinatie met Nobivac L4.  Het kan ook aan een ander vaccin liggen of zelfs een geheel andere oorzaak hebben.

Het laatste probleem is dat veel mensen niet lezen en alleen op het woordje hoax reageren.

Kortom, zoals internationale organisaties aangeven: ernstige bijwerkingen zijn mogelijk maar de kans daarop is vrij klein. De conclusies over massale sterfte zijn gebaseerd op verkeerde cijfers en daarom is het bericht van Healthwatch een hoax.

Meer lezen / bronnen

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/02/dogs-dying-after-having-protective-vaccine-owners-claim/
http://mrcvs.co.uk/en/news/14677/Reaction-to-Nobivac-L4-article
https://www.mcvoordieren.nl/ziekte-van-weil
https://healthwatch.eu/nl/honden-massaal-overleden-na-nobivac-l4-vaccinatie/
http://www.diergeneeskundigcentrum.nl/hond/ziekten/390-ziekte-van-weil
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Leptospirose
http://www.dierenartsypenburgnootdorp.nl/ophef-over-nobivac-l4-vaccin/
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/veterinary/002010/WC500138216.pdf
https://dierenartsdelaak.nl/ophef-nobivac-l4-vaccin/
https://www.facebook.com/adriebeyen/posts/1798198246929234
https://www.dierenkliniektiel.nl/angst-nobivac-l4-enting-terecht/
https://www.my-msd-animal-health.nl/huisdieren/vaccineren/leptospirose/
https://www.my-msd-animal-health.nl/producten-bijsluiters/nobivac-l4/
https://www.facebook.com/notes/nobivac-lepto-4-our-experiences/vmd-report-from-the-veterinary-record/620361878174672/
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120716123549/anx_123549_nl.pdf
http://www.kalverbos.nl/index_htm_files/MSD%20NOBIVAC%20L4%20da%20LR%20NL_tcm93-134046.pdf
http://mrcvs.co.uk/en/news/14677/Reaction-to-Nobivac-L4-article
https://www.atlasinfectieziekten.nl/leptospirose
https://www.facebook.com/peter.vannieuwenhoven/posts/10215755702704717
https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/britse-medicijnwaakhond-bijwerkingen-nobivac-l4-veel-lager
https://www.hoaxmelding.nl/hoax/chocolade-en-rode-wijn-verminderen-kans-op-rimpels/
https://www.hoaxmelding.nl/hoax/de-ziekteverwekkende-rampdrank-voor-kinderen-slimpie/

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

3388 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top