Connect with us

Hoaxmelding

We geven miljarden weg aan huisarts die elke maand mag declareren

HOAX

We geven miljarden weg aan huisarts die elke maand mag declareren

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en duur. Volgens een bericht op Facebook geeft het ministerie 1,5 miljard aan zorggeld weg zonder dat er zorg verleend wordt. Hierop zou bezuinigd kunnen worden. De schrijfster heeft dit namelijk berekend en vindt het niet normaal. Dat vinden wij ook. Het klopt namelijk niet.

Achtergrond

In een van de reacties schrijf iemand nog: “Dit geloof je toch niet!!!!!!😱”. Dat weerhield die persoon er helaas niet van het onzinbericht te delen.

Mevrouw Joke G. ut Veenoord (Dr) schrijft in haar populaire bericht op Facebook o.a het volgende:

“Een huisarts mag elke maand een declaratie per patient indienen bij de zorgverzekeraar zonder dat je een consult hebt gehad! De bedragen varieerden tussen ruim €20 en €0,55. Gemiddeld €10 per maand dus! Met 2000 patienten verdient de huisarts dus 2000x €10 = €20000 per maand zonder dat hij ook maar 1 patient heeft gezien of geholpen! Met 15000000 inwoners kost het de zorg dus anderhalf miljard zonder dat er zorg verleend is. Dit is toch van het zotte! Terwijl er van alle kanten bezuinigd moet worden op de zorg geeft ons Ministerie kapitalen aan zorggeld weg zonder dat er zorg verleend wordt! Ik vind het niet normaal!”

Joke meent dat het geld  voor de zorg wordt uitgedeeld als zegeltjes bij de supermarkt.  Zij denkt dat we anderhalf miljard weggooien waar makkelijk op bezuinigd kan worden. Waar deze mevrouw waarschijnlijk op doelt is het inschrijftarief. Haar aanname klopt echter niet en bovendien gaat het niet om een bedrag maand maar per kwartaal. Kennelijk heeft zij zich niet goed laten informeren. Huisartsentarieven zijn gebaseerd op een vast bedrag per kwartaal + een bedrag per consult.

Het inschrijftarief is het bedrag dat de huisarts per kwartaal ontvangt voor elke patiënt. Deze vergoeding is een soort abonnementsgeld. Het maakt hiervoor niet uit of je als patiënt nu wel of niet bij de huisarts bent geweest. Het inschrijftarief zorgt ervoor dat iedere patiënt altijd (24/7) bij de eigen huisarts of huisartsenpost terecht kan als zorg nodig is.

Voor het inschrijfgeld moet de huisarts beschikbaar zijn en een patiëntenadministratie bijhouden. De inschrijving is dus een vergoeding voor de algemene kosten die de huisarts maakt in de huisartsenpraktijk. In het inschrijftarief zijn ook overige handelingen verrekend die niet op een andere manier in rekening worden gebracht door de huisarts. Volgens bovenstaand bericht zou het een soort gratis geld zijn, maar dit is absoluut onjuist. Daar komt bij dat de huisarts voor patiënten waarvoor hij een inschrijftarief ontvangt (‘regulier‘) veel minder mag rekenen dan voor patiënten die elders zijn ingeschreven (‘passant’). Alle huisartsen in Nederland hanteren dezelfde maximum tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze huisartsentarieven vastgesteld.

Tarieven reguliere consulten (2018)
Omschrijving Regulier Passant
Consult korter dan 20 minuten  € 9,59  € 29,19
Consult 20 minuten en langer  € 19,17  € 56,39
Visite korter dan 20 minuten  € 14,38  € 42,29
Visite 20 minuten en langer  € 29,97  € 70,48
Telefonisch/e-mail consult  € 4,79  € 14,10
Vaccinatie  € 4,79  € 14,10

 

Inschrijftarief (2018)

Het inschrijftarief is niet voor iedere patiënt gelijk. Dit is gedifferentieerd naar leeftijd en er geldt een toeslag voor achterstandswijken. Deze ‘opslagwijken‘ worden door de NZa vastgesteld op basis van achterstandsindex van het CBS. Voor 2018 geldt bijvoorbeeld een maximum inschrijftarief van verzekerden tot 65 jaar van € 15,63 (niet woonachtig in een opslagwijk) en € 20,54 (woonachtig in een opslagwijk).

Een vergelijking:

Stel: Een patiënt gaat drie keer in een jaar naar de huisarts. Eénmaal een kort consult, eenmaal een lang consult en een vaccinatie. Reken daarbij één telefonisch contact (bijvoorbeeld voor een uitslag).

Voor een reguliere patiënt (niet woonachtig in een opslagwijk) bedragen de kosten aan consulten € 38,34 en aan inschrijftarief  € 62,52. Totaal € 100,86. Een patiënt zonder inschrijving kost dit aan consulten €113,68. Oftewel: het systeem met inschrijftarieven bespaart in dit geval ruim 11 procent.

Voor elke situatie geldt een andere berekening maar het is dus niet zo dat dit systeem per definitie geld kost. Overigens vallen de consults en het inschrijftarief onder de basisverzekering. De patiënt ondervindt geen kosten.

Elke huisarts declareert op zijn manier, volgens afspraken met de zorgverzekeraar. Dat gaat niet altijd per de eerste dag van het nieuwe kwartaal. De bedragen zijn sinds een aantal jaren helemaal uitgesplitst. Het doel was de transparantie te vergroten. Het werkelijke bedrag per periode kan iets hoger zijn omdat huisartspraktijken een opslag op het inschrijftarief in rekening brengen voor ‘GGZ-praktijkondersteuning Huisartsen’ (Inschrijftarief POH-GGZ), als daarover een afspraak met de verzekeraar is gemaakt.  Sommige kleine bedragen van enkele dubbeltjes zijn vergoedingen in het kader van prestatiebeloning. Bijvoorbeeld voor het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

De inschrijving bij een huisarts is niet verplicht. Je kunt je dus laten uitschrijven als je meent daarmee iets te besparen. Voordelen van de inschrijving

  • je hebt dan altijd een arts als je zorg nodig hebt;
  • in de avond, nacht of in het weekend kun je gebruik maken van een huisartsenpost;
  • de ontwikkeling van je gezondheid staat in een medisch dossier.

Wie niet is ingeschreven kan geweigerd worden als er geen spoed is en moet mogelijk contant het (hogere) tarief afrekenen.

Samengevat: geeft het ministerie anderhalf miljard euro uit zonder dat er zorg verleend is? Nee. Mensen die denken een briljante manier gevonden te hebben om anderhalf miljard te bezuinigen op de zorgkosten zitten er totaal naast. De berekening klopt niet en dat vaste bedrag per kwartaal (inschrijftarief) kun je niet zomaar wegbezuinigen. Wel kun je zelf de inschrijving beëindigen.

Advies

Deel geen onzin berichten over miljarden weggegooid zorggeld.

Meer lezen / bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/vraag-en-antwoord/inschrijftarief
https://www.independer.nl/huisarts/info/wat-kost-een-huisarts/inschrijvingstarief-huisarts.aspx
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3247_22/1/
https://www.vgz.nl/alles-over-de-huisarts/alles-over-de-kosten-van-huisartsenzorg
https://www.ggznieuws.nl/home/nza-verruimt-de-mogelijkheden-poh-ggz/
https://www.lhv.nl/uw-praktijk/financien/tarieven/tariefbeschikking-nza
https://www.facebook.com/joke.germers/posts/1491187410987416
https://www.huisarts.nl/veelgestelde-vragen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/vraag-en-antwoord/ben-ik-vrij-om-zelf-een-huisarts-te-kiezen-en-hoe-verander-ik-van-huisarts

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Reacties

Aantal keer bekeken

4313 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top