Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Koop 1 boek en ontvang er 36

Geld op de bank zetten levert weinig op. Maar hier is een methode om van één boek snel 36 boeken te maken. Een goede investering? Nee, voor de meesten niet en het is bovendien illegaal.

Achtergrond

Al sinds medio vorig jaar gaan diverse varianten rond van een soort spel waarin mensen elkaar cadeautjes of boeken sturen. De laatste duikt nu ook in het Nederlandse taalgebied op. Het werkt als volgt: een vriend plaatst bijgaand bericht en nodigt je uit deel te nemen aan een ‘book exchange’. Het klinkt eenvoudig: als je deelneemt stuur je een boek naar een vriend van die vriend en moedigt anderen aan ook deel te nemen. Dan ga je daarna zelf ook boeken ontvangen. Het doel: je stuurt een boek naar iemand en ontvangt 36 boeken terug. Dat klinkt te mooi om waar te zijn.

Stel: Vriend #1 begint dit spel. Hij zoekt 6 vrienden om mee te doen. Die noemen we Vriend #2. Elke Vriend #2 zoekt 6 Vrienden #3. De Vrienden #3 gaan elk een boek sturen naar Vriend #1. Elke Vriend #3 zoekt 6 Vrienden #4. De Vrienden #4 gaan elk een boek sturen naar Vriend #2. Enzovoort.

Een probleem ontstaat doordat je niet weet hoever je af zit van de eerste deelnemer, Vriend #1. Als jij Vriend #7 bent ben je niet alleen. Er zijn 46.656 Vrienden #7. Die zijn allemaal op zoek naar 279.936 Vrienden #8. Jij krijgt jouw boeken pas als er voldoende Vrienden #9 zijn: 1,7 miljoen! Je kunt al nagaan: de meeste mensen zullen wel boeken versturen, maar nooit boeken ontvangen. Dit spel stopt als er minder mensen op aarde zijn dan het spel nodig heeft, dat is al bij vriend #13. In de praktijk betekent dit dat de bovenste 3% inderdaad boeken zal ontvangen, de rest niet of nauwelijks.

In de meeste landen van de wereld zijn dit soort spelen verboden. Het valt onder de piramidespelen en die zijn in Nederland gereguleerd in de Wet op de Kansspelen van 1998. Het is verboden om een spel te organiseren waarbij de deelnemer geld of goederen inlegt en zijn winst afhankelijk is van latere deelnemers die ook geld of goederen moeten inleggen. De wet beschouwt dit als een illegaal kansspel en boeken die op deze manier zijn verkregen zijn dus ook illegaal.

Deelnemers hopen op gratis boeken die door andere deelnemers betaald worden. Als je dus probeert je vrienden te verleiden deel te nemen is er sprake van misleiding. De kans dat zij boeken krijgen is maar 1/6 van de kans dat jij die boeken krijgt.

Er wordt vaak gedacht dat dit geen kwaad kan. De geschiedenis leert dat dit soort spelen letterlijk maatschappij-ontwrichtend kunnen zijn. In 1997 brak in Albanië een volksoproer uit nadat miljoenen mensen hun geld kwijt waren aan een piramidespel. Begin maart 1997 besloot de Nederlandse regering zelfs militairen naar de regio te sturen om te helpen bij het evacueren van buitenlandse staatsburgers. In de praktijk zijn het vaak de mensen die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven die aan dit soort dingen meedoen.

Hoewel strafvervolging soms lastig is, zijn enkele organisatoren van piramidespelen al veroordeeld tot het terugbetalen van de inleg van deelnemers. Als we per boek gemiddeld 20 euro rekenen (incl. verzendkosten) hebben het bij de Vrienden #7 al over een inleg van een miljoen euro en bij Vriend #10 over 235 miljoen euro.

Advies

Doe niet mee aan het spel Book Exchange. Er worden geen boeken ‘uitgewisseld’. Dit illegale piramidespel kent 97% verliezers, dat wil zeggen: mensen die wel een boek sturen maar niet ontvangen.

Meer lezen / bronnen

http://www.kansspelautoriteit.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen/piramidespel-multi/
http://www.thatsnonsense.com/the-36-books-for-1-book-exchange-pyramid-scheme-debunked/
http://timesofindia.indiatimes.com/tech/social/Did-you-too-fall-for-book-ponzi-on-Facebook/articleshow/50608321.cms
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramidespel
http://www.vredesmissies.nl/albanese%20piramidespelcrisis.htm
http://www.snopes.com/secret-sisters-gift-exchange/

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Reacties

Continue Reading

Aantal keer bekeken

10 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top