Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Orgaandonatie vindt altijd plaats voor het overlijden! (HOAX)

De vernieuwde regelgeving omtrent orgaandonatie leidt tot discussie: ben je nu wel of niet dood als de operatie begint? Hier wordt beweerd dat je organen eruit worden gesneden terwijl je nog leeft. Hoewel er meerdere definities zijn van ‘dood’, kunnen we wel stellen dat dit verhaal onzin is.

Achtergrond

In belabberd Nederlands probeert ene Lusando Holkenborg ons te waarschuwen voor de grote gevaren van orgaandonatie. Hij schrijft o.a. op Facebook:

“TRAP ER NIET IN!

Orgaandonatie vindt altijd plaats ’VOOR HET OVERLIJDEN’ inplaats van na het overlijden.

Lieve mensen je organen worden eruit gesneden terwijl je nog LEEFT, en niet na het overlijden zoals het donorregister je wijsmaakt( zie foto ). Uit een dood lichaam kunnen namelijk geen organen genomen worden voor transplantatie. Deze moeten nog doorbloedt zijn e.d. Het is mensonterend wat hier gebeurd! 
De werkelijkheid van orgaandonatie is nog erger als een HORROR film.

Voor de mensen die zeggen: hij/zij is toch hersendood!? Wat maak het uit?

Voor de duidelijkheid:

Een hersendood verklaarde persoon is juridisch dood verklaard maar leeft wel degelijk en beleefd op enigerlei wijze de uitname van diens organen.”

Op basis van allerlei onderzoek en het raadplegen van bronnen concluderen we dat mensen allerlei interpretaties hebben over de begrippen dood en levend. Dat gebeurt ook bij deze Lusado. Er is namelijk verschil tussen het juridische begrip ‘overlijden’ en wat veel mensen eronder verstaan.

Klinisch dood en biologisch dood

Veel mensen associëren het sterven met het stoppen van de ademhaling en de hartslag en verlies van bewustzijn. Dit noemen we klinisch dood. Het opvallende hieraan is dat in sommige gevallen door middel van reanimatie iemand uit zo’n situatie weer tot teven gewekt kan worden. Komt er na een klinische dood geen hulp van buitenaf dan volgt de biologische dood. Hierbij sterven lichaamsdelen af door de afwezigheid van een bloedsomloop. Dit proces is onomkeerbaar. Je kunt dus zeggen dat de klinisch dood niet definitief is, totdat de biologische dood is ingetreden. Organen die biologisch dood zijn kunnen niet meer worden getransplanteerd.

Hersendood

Als gevolg van de biologische dood van een mens zullen hersenen, de hersenstam en het verlengde merg volledig en definitief zijn uitgeschakeld. Officieel is de mens overleden als dit heeft plaatsgevonden. Echter door een trauma, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, kunnen ook die lichaamsdelen zijn beschadigd, terwijl de rest nog in goede staat is. Een patiënt op de intensive care-afdeling van een ziekenhuis kan dan alleen nog ademhalen met behulp van apparatuur. De hersenen sturen het lichaam niet meer aan en verwerken ook geen (pijn-)prikkels meer. Ook hier geldt dat officieel de dood is ingetreden als is vastgesteld dat hersenen, de hersenstam en het verlengde merg niet meer functioneren: de patiënt is hersendood. Een hersendode patiënt leeft niet meer, als we leven mogen definiëren als het in staat zijn te reageren op prikkels die via de hersenen lopen. Daar zit immers ons bewustzijn. Voordat iemand hersendood wordt verklaard wordt er uitvoerig op deze neurologische prikkels getest middels het wettelijk vastgestelde hersendoodprotocol.

Op internet circuleren verhalen van mensen die ontwaakt zouden zijn uit een hersendood. Meestal wordt hier een coma mee bedoeld.  In berichten over dit thema wordt soms gesuggereerd dat er veel fouten worden gemaakt bij het vaststellen van de hersendood. Hierbij worden middeleeuwse praktijken verondersteld. Er zijn geen voorbeelden van hersendood verklaarde personen die na het doorlopen van het hersendoodprotocol nog in leven zijn. Hersendood is dood en dat is onomkeerbaar.

Waar zit de verwarring?

Het probleem ontstaat doordat een hersendode patiënt (dus formeel overleden) met behulp van apparatuur blijft ademhalen, het lichaam blijft warm en de hartslag en bloedsomloop gaan door. Doordat hersenfuncties zijn uitgevallen maar het lichaam geen verschijnselen van de dood vertoont, ervaren veel mensen dit dode lichaam als ‘levend’. Feitelijk is het niet het leven in de patiënt dat de ademhaling op gang houdt, maar een machine. Organen in het lichaam zijn nog niet biologisch dood, maar het lichaam als geheel is wel (onomkeerbaar) dood.  Als er wordt beweerd dat er in een levend mens wordt gesneden bij het verwijderen van de organen dat is dat onjuist.

We kunnen dit (oneerbiedig) vergelijken met een kapotte computer. Heel veel onderdelen zijn in goede staat maar als de centrale rekenunit defect is werkt niets meer en is het hele apparaat onbruikbaar geworden. Onderdelen als een netwerkkaart kunnen echter nog steeds worden gebruikt in een andere computer.

De verwarring leidt er ook toe dat er vaak weinig onderscheid wordt gemaakt tussen een persoon en een lichaam. Als er wordt gezegd “je organen worden eruit gesneden terwijl je nog leeft” dan is dat onjuist omdat de persoon ‘je‘ waar het over gaat is overleden. Met het definitief uitvallen van de hersenfuncties zijn alle kenmerken van de persoon verdwenen. De persoon is niet meer aanwezig, het brein heeft geen bewustzijn, voelt niets, hoort niets en denkt niets. Het lichaam vertoont nog wel de uiterlijke kenmerken van die persoon en daarom wordt vaak gedacht dat de persoon nog iets ervaart. Biologisch zijn niet alle organen in het lichaam afgestorven maar de levende persoon is er niet meer.

Het is dus mogelijk dat een hersendode patiënt nog geruime tijd biologisch leeft en zelfs reageert op reflexen die via het ruggenmerg verlopen. Het lastige is dat het lichaam zowel levend als dood is, afhankelijk hoe je er naar kijk. De techniek is inmiddels zover gevorderd dat het biologisch mogelijk is een kind ter wereld te brengen terwijl de moeder al maanden geen enkele hersenactiviteit vertoont, dus dood is. Dit is inmiddels al een aantal keer gebeurd. Het is logisch dat we die moeder zien als levend totdat zij van de apparatuur is afgekoppeld. Feitelijk is de moeder bij het verlies van alle hersenactiviteit al overleden.

Hoe zit het dan met donatie?

Het heeft dus alleen zin organen te transplanteren die nog niet biologisch dood zijn. Dat betekent dat ze moeten worden uitgenomen na het moment van de hersendood en voor de biologische dood. Zolang de beademingsmachine zijn werk doet blijven bepaalde lichaamsdelen in functie en kan bijvoorbeeld het hart blijven kloppen. Voor het voelen van pijn zijn hersenen onontbeerlijk, voor de werking van het hart, lever, nieren, etc. niet. Nogmaals, velen menen dat ‘je’ als persoon dan nog in leven bent; dat is niet zo. Doordat hersenfuncties definitief zijn uitgeschakeld is de persoon overleden en kunnen geen (pijn)prikkels worden ervaren.

Natuurlijk kun je de semantische discussie over het moment van het intreden van de dood nog heel lang voeren. Ben je nu echt dood bij hersendood of bij biologische dood? Als we het moment van de intreden van de dood formeel verleggen van de hersendood naar de biologische dood zou je inderdaad kunnen zeggen dat er in een levend mens wordt gesneden bij het verwijderen van organen. Dat leven is echter wel kunstmatig. Als een lichaam deels blijft functioneren aan een machine maar er is geen hersenactiviteit kunnen we niet spreken van een levend mens. In het schemergebied tussen hersendood en biologische dood is de persoon allang overleden.

De suggestie dat er sprake zou zijn van medische moord op de donor slaat dus nergens op. Het stopzetten van beademingsapparatuur aan een overleden patiënt is ook geen moord.

Samengevat

Wanneer iemand echt dood is, is een kwestie van afspraak. In de meeste landen (waaronder Nederland) geldt de hersendood als het echte moment van overlijden. Doordat vitale functies zijn uitgevallen kan het lichaam zichzelf niet meer aansturen en kunnen prikkels niet verwerkt worden. Zonder speciale apparatuur treedt na de hersendood automatisch de biologische dood in. Dat laatste kan dus met beademingsapparatuur uitgesteld worden voor bijvoorbeeld orgaandonatie. Door het totaal afwezig zijn van enige hersenactiviteit heeft de donor geen enkele beleving of gevoel tijdens het verwijderen van de organen.

Advies

Deel geen bangmakerijen over orgaandonatie. Berichten waarin wordt beweerd dat orgaandonatie voor het overlijden plaatsvindt berusten niet op waarheid.

Meer lezen / bronnen

https://www.plusonline.nl/orgaantransplantatie/wat-je-moet-weten-over-hersendood-bij-orgaandonatie
https://www.gezondheidsnet.nl/orgaantransplantatie/wat-is-hersendood
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/38289-de-verschillende-soorten-dood.html
https://nos.nl/artikel/2100417-hersendode-poolse-bevalt-na-55-dagen-in-leven-te-zijn-gehouden.html
https://www.youtube.com/watch?v=8TjOd_A5zRo
https://www.youtube.com/watch?v=YcfT8QWWnFw
https://www.uitvaart.nl/juridisch/overige/diversen/het-verschil-tussen-klinisch-dood-biologisch-dood-en-hersendood/3134
https://www.transplantatiestichting.nl/medische-procedure/donatieprocedure/orgaandonatie/als-de-donor-hersendood
https://hetdonorgesprek.wordpress.com/2016/07/31/een-orgaandonor-leeft-nog-wanneer-hij-op-de-operatietafel-ligt/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/dus-hier-gaan-ze-doden-opwekken~a4308890/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/doodgaan-is-een-afspraak/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/28/vechten-tegen-de-vervuiling-van-het-donordebat-a1590120
http://www.niernieuws.nl/?action=showcomments&id=8096
https://www.trouw.nl/home/wees-eerlijk-lichaam-leeft-bij-orgaandonatie~a5b532e1/
https://www.youtube.com/watch?v=o49cxSgmzs8
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=556901531337226&id=100010521510743

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

6156 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top