Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Ouders opgelet na het zwemmen: late verdrinking door inslikken van water

De waarschuwing om je kind na het zwemmen in de gaten te houden is terecht. Hoewel het geen medische termen zijn, er bestaat zoiets als late of secondaire verdrinking. Alleen krijg je dat niet van het inslikken van water tijdens het zwemmen. Daarom is dit verhaal voor een belangrijk deel onwaar. Bovendien is dit zo uitzonderlijk dat er sprake is van bangmakerij.

Achtergrond

Dit veel gedeelde verhaal begint als volgt:

“Ouders opgelet na het zwemmen . Een 10-jarig jongetje genaamd Johnny zou samen met zijn moeder Cassandra een geweldige dag hebben door af te koelen in een zwembad bij hun in de buurt. Tegen de middag besluit moeder dat het wel genoeg is geweest en gaan samen naar huis. Opeens voelt Johnny zich niet lekker en zegt tegen zijn moeder dat hij zich slaperig voelt. Omdat moeder denkt dat het door vermoeidheid komt laat ze Johnny verder met rust. Nadat hij een uurtje had geslapen ging ze naar zijn kamer om te kijken hoe het met hem ging. Toen ze aankwam was zijn mond bedekt met wit schuim en ademde hij niet meer.

Moeder Cassandra haastte zich naar het ziekenhuis, maar het mocht niet meer baten. Uit autopsie is gebleken dat Johnny is overleden aan verstikking door verdrinking. Cassandra was in shock want ze begreep niet hoe dit in godsnaam mogelijk was.”

Dit is grotendeels waar maar mist belangrijke details. Het speelde in juni 2008 in South Carolina. Johnny Jackson, een kind met autisme,  ging zwemmen met zijn moeder in het zwembad bij hun appartementencomplex.  Hij droeg zwembandjes en werd tijdens het zwemmen in het oog gehouden door zijn moeder.  Johnny kreeg wat water binnen tijdens het zwemmen waarna hij moest hoesten. Hij leek later in orde, maar minder dan twee uur na het verlaten van het zwembad liet hij twee keer zijn ontlasting lopen en klaagde hij dat hij moe was. Nadat hij zich had verschoond in het appartement,  ging de jongen zelfstandig naar bed. Zijn moeder was in de overtuiging dat hij moe was van het zwemmen. Maar toen zijn moeder korte tijd later ging kijken zag ze dat er wit schuim uit zijn mond kwam, zijn lippen blauw waren en zijn tong uitstak. Ook had hij zich opnieuw bevuild. De familie belde in paniek 911, maar de Johnny kreeg een hartstilstand tijdens het transport naar het ziekenhuis.  Bij aankomst in het Trident Medical Center werd Johnny dood verklaard. Volgens de lijkschouwer werd water gevonden in de longen van Johnny, en de oorzaak van zijn dood werd vermeld als verstikking door verdrinking.

Belangrijk: Johnny had wat water in zijn longen gekregen waardoor een hoestreflex werd opgeroepen.

Het verhaal gaat verder:

“Dit vreselijke voorkomen noemen ze late of droge verdrinking. Het kan bij kinderen en volwassenen gebeuren, maar voornamelijk bij kinderen.”

Hier wordt het verwarrend. Er zijn diverse aanduidingen voor verdrinking, die ook per land kunnen verschillen. Zo is er droge verdrinking, late verdrinking, secondaire verdrinking. Dit zijn geen van alle medische termen.


Welke termen komen we tegen:

Verdrinking: Deze algemene term wordt meestal gebruikt als het slachtoffer ademhalingsproblemen krijgt als gevolg van (gedeeltelijke) onderdompeling in water. Hierbij treden reacties op die leiden tot zuurstofgebrek en uiteindelijk de dood.

Droge verdrinking: Het slachtoffer dreigt te verdrinken. Hierbij kan een beschermende reflex van het lichaam optreden. Dit veroorzaakt een spasme in het strottenhoofd, waarbij stembandspieren sluiten om water uit de longen te weren. Er kan dan geen water in de longen komen, maar ook geen lucht en het slachtoffer zal stikken. Zelfs als het slachtoffer wordt gered kan deze reflex de reanimatie ernstig bemoeilijken. Droge verdrinking wordt veel verward met late en secondaire verdrinking. Belangrijkste verschil: bij droge verdrinking is er geen water in de longen, maar wel in de maag.

Late of uitgestelde verdrinking: Hieronder wordt verstaan dat bij een bijna-verdrinking water in de longen komt maar het slachtoffer wordt gered. Eenmaal op het droge kan dit water in de longen tot problemen leiden, ook als het vrij weinig is. Vaak treedt een hoestreflex op vanwege irritatie van de luchtwegen. Het slachtoffer kan zich in eerste instantie redelijk goed voelen terwijl er ernstige schade aan de longen is aangebracht. Zoet, zout of vervuild water (chloor) in de longen leidt tot complicaties. Vocht in de longen beschadigt de longblaasjes. Als gevolg hiervan ontstaat er een ontstekingsreactie. Bloedwaarden worden ontregeld en de doorgankelijkheid van de wandjes van de longblaasjes voor zuurstof neemt af. Er treedt vocht uit de bloedbaan door de wanden en komt in de longblaasjes terecht. De longen lopen op deze manier, van binnenuit vol. Bovendien zal het surfactant van de longblaasjes verdwijnen, waardoor deze zich zullen sluiten en ademen steeds moeilijker wordt. Daarnaast ontstaat er ontstekingsvocht en worden er eiwitten om de longblaasjes gevormd. Deze eiwitten leiden door de ademhaling tot schuimvorming.  Het slachtoffer zal uiteindelijke stikken. Late verdrinking treedt enkele uren tot een week na het incident op. Omdat late verdrinking niet in het water plaatsvindt wordt het abusievelijk wel droge verdrinking genoemd.

Secondaire verdrinking: deze term wordt veel gebruikt voor late verdrinking maar ook voor verdrinking na bijvoorbeeld een verkeersongeval.


Het Facebookbericht gaat verder:

“LET OP DE VOLGENDE SYMPTOMEN!
Het zit namelijk zo, als er teveel water is ingeslikt kan er tot 72 uur een late of droge verdrinking voorkomen. De longen raken zodanig beschadigd dat ze niet meer normaal functioneren. Artsen raden daarom op te letten na het zwemmen op de volgende drie symptomen die er op kunnen wijzen dat de hersenen niet genoeg zuurstof krijgen.”

Hier gaat iets ernstig mis. Het inslikken van water leidt normaal niet tot verdrinkingsverschijnselen. Iedereen slikt wel eens water in tijdens het zwemmen. Veel mensen denken door deze beschrijving dat Johnny is overleden door het inslikken van water. Dit is pertinente onzin. De verschijnselen van het kind duiden op inhalatie van water. Hierdoor komt er water in de longen, leidend tot late of secondaire verdrinking maar niet tot droge verdrinking. Hoesten, vermoeidheid en diarree zijn hiervoor aanwijzingen.

Gezien de verwarring in de terminologie wordt er wel gepleit om alle onderverdelingen van verdrinking als late, droge, secondaire, etc. af te schaffen. Een verdrinking kan ernstig of mild verlopen en snel of relatief langzaam. De toevoegingen maken het alleen maar ingewikkelder, vooral vanwege de vele waarschuwingen op internet waar de begrippen vrolijk door elkaar worden gebruikt.

De waarschuwing om kinderen (maar ook volwassenen) in de gaten te houden na een zwempartij is in basis terecht. Een late verdrinking is een ernstige aandoening die onmiddellijk ziekenhuisopname vereist. Na een verdrinking of bijna verdrinking moet het slachtoffer altijd uit voorzorg naar het ziekenhuis. Echter, iedereen kent wel het gevoel van het verslikken in een drankje. Als dit gevoel na het inhaleren van water langer aanhoudt dan bij een normale verslikking (hoogstens enkele minuten) en andere symptomen optreden, zoek dan medisch advies. Zo niet, dat is er geen reden tot zorg. Er zijn geen gevallen bekend waarbij late verdrinking is opgetreden zonder duidelijke symptomen. In sommige verhalen over late verdrinking bleek later iets anders aan de hand. Jaarlijks verdrinken in Nederland ongeveer 9 kinderen. Er wordt niet bijgehouden in hoeveel gevallen er sprake is van late verdrinking. Naar schatting van Amerikaanse experts is dit in 1 tot 2% van de gevallen. In Nederland zou dit neerkomen in 1 geval per 5 tot 10 jaar. Er is dus geen enkele reden voor paniek.

Dit Facebookbericht gaat in verschillende versies rond en is tienduizenden keren gedeeld. Ze worden verspreidt door o.a.  Mireia Garcia, Danielle Kreukniet (meer dan 14.000 keer gedeeld inmiddels verwijderd) , Délane Reiling, Jack VelthuizenAnne-Sophie Van der EijkNaomi KolijnFernando Dubois, Michael Smis, Dennis Bos.

Advies

Late verdrinking is een zeer uitzonderlijk maar ernstig fenomeen. Het wordt NIET veroorzaakt door inslikken van water, dat is onnodige bangmakerij. Deel geen verhalen waarin deze suggestie wordt gewekt.

Meer lezen / bronnen

https://abcnews.go.com/Health/story?id=5001282
https://www.ntvg.nl/artikelen/verdrinking-en-bijna-verdrinking-bij-kinderen/volledig
http://www.verdrinking.nl/4-VERDRINKING-secondary-drowning.htm
https://www.snopes.com/fact-check/dry-drowning/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180606163050.htm
https://www.healthline.com/health/dry-drowning#vs.-secondary-drowning
https://www.waddenpost.nl/nl/noordzee/vakantie-verblijf/verdrinken
https://duikplaats.net/nieuws/duikgeneeskunde-verdrinking
http://www.woodcraftsurvival.com/Survival%20skills/EHBO/verdrinking.htm
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/uren-na-bijna-verdrinking-alsnog-doodgaan-het-gebeurt-al-komt-het-weinig-voor
https://nl.iliveok.com/health/verdrinking-en-niet-dodelijke-onderdompeling-water_110052i15958.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/159324-droge-verdrinking-en-late-verdrinking.html
https://buskruitmet.nl/verdrinking-en-secundaire-verdrinking/
https://zwangerbuikkramp.nl/late-verdrinking-zwemmen.html
https://www.livescience.com/59780-dont-say-dry-drowning.html
https://www.mommyish.com/secondary-drowning-myth/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3740598
https://www.webmd.com/children/features/secondary-drowning-dry-drowning#1
https://www.parents.com/kids/safety/outdoor/dry-drowning/
https://thedoctorweighsin.com/dry-drowning-secondary-drowning-should-you-be-terrified/
https://www.healthline.com/health/dry-drowning
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?ts=1532183540782
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/31/minder-kinderen-verdrinken

Klik hier om dit bericht lezen op Facebook

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

25477 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top