Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Salarissen van directeuren van goede doelen (2018)

Natuurlijk een aardig stukje huisvlijt, zo’n lijstje met de salarissen van directeuren van goede doelen. Essentiële vraag: klopt het? Hoewel we van mening kunnen verschillen over welk salaris rechtvaardig is voor de directeur van zo’n organisatie, dit lijstje is niet in overeenstemming met de waarheid. Anders gezegd, er klopt geen jota van.

Achtergrond

Het staat er nog zo duidelijk bij: “Om over na te te denken…”. Ach, deed iedereen dat maar. De verspreider Erik Schrijver zegt ook nog “Lijkt nergens op!!!!!”. Dat klopt namelijk helemaal. Maar bijna 250.000 mensen denken niet na, lezen alleen “Deel dit zoveel mogelijk” en verspreiden dit soort nonsens over Facebook.

Veel mensen maken zich al heel lang druk over de salarissen van directeuren van goede doelen. Op zich logisch; je doet je bijdrage om een goed doel te ondersteunen, niet om de Ferrari van de directeur te financieren. Echter, het verspreiden van foute informatie doet de zaak geen goed. De genoemde salarissen zijn gemiddeld veel lager dan aangegeven. Dit bericht uit 2012 laat gegevens zien van vóór 2008 en was dus bij plaatsing al foutief en verouderd

Als mensen een organisatie een warm hart toedragen maar op basis van foute of achterhaalde informatie besluiten om niet meer bij te dragen aan een goed doel, hebben we alleen maar verliezers. Juist de mensen die de steun van die organisaties hard nodig hebben zijn daarvan de dupe.

Om maar bij de bovenste te beginnen: Henk Franken is al opgestapt als directeur van Unicef in 2008! Hij ontving toen tegen de zin van Unicef zelf een zeer riante vertrekpremie, maar nooit €371.000 als salaris. Het jaarsalaris van de huidige directeur voldoet aan de regels van de Code Wijffels en bedraagt €127.000 (bruto).

De directeur van het Rode Kruis ontvangt €135.000 en geen €198.000 (gegevens 2016). De directeur van de Hartstichting verdient geen €181.119 maar €144.445. Vooral de hoogste salarissen op het lijstje zijn sterk overdreven. En dat is het lijstje 10 jaar oud, destijds waren de verschillen nog groter.

Sinds 2005 kent brancheorganisatie voor goede doelen VFI de Regeling beloning directeuren (Code Wijffels). Elk lid moet daaraan voldoen. Een directeur mag meer verdienen als een organisatie groot en ingewikkeld is. De gemiddelde directeur van een goed doel dat lid is van VFI, geeft leiding aan 60 medewerkers, is verantwoordelijk voor inkomsten en bestedingen van jaarlijks € 20 miljoen. en verdient ca  €100.510. Het maximumsalaris ligt op € 145.000 (dit was voorheen €158.000). Dat maximum is ontleend aan de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens). In 2011 zijn er naast de salarisregels ook regels opgenomen voor een vertrekregeling (maximaal € 75.000). Deze gegevens moeten openbaar worden gemaakt via het jaarverslag en zijn gecontroleerd door een accountant.

Als je de salarissen van de top 10 vergelijkt met de werkelijke salarissen dan zijn deze gemiddeld 42% overdreven. Van die top 10 zitten er nog maar twee in die functie. De overige acht hebben al een andere baan. Die langstzittende is mevr. Esmeijer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij heeft, gebaseerd op oude regels , het hoogste salaris van deze top 10. Over het algemeen kun je zeggen dat de zittende directeur minder verdient dan de voorgaande.

De verschillen met de werkelijkheid zijn groot. Naarmate de tijd verstrijkt worden verschillen vanwege inflatiecorrectie uiteraard kleiner. We schatten dat rond 2032 het lijstje gemiddeld ongeveer klopt (op basis van recente inflatiecijfers)

Advies

Deel het lijstje met salarissen van directeuren van goede doelen niet. Het is onjuist en wekt een verkeerde indruk.

Meer lezen / bronnen

http://www.goededoelen.nl/directiebeloning
https://www.gemiddeld-inkomen.nl/salarissen-directeurs-goede-doelen-2016/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=530236760339352&set=a.354836881212675.100172.100000590983739
http://www.vfi.nl/website/branche-informatie/brancheonderzoek/feiten-en-cijfers/salarissen-directeuren-goede-doelenorganisaties
https://www.cbf.nl/
https://www.homefinance.nl/economie/inflatie/inflatie-nederland-cpi.asp
https://www.facebook.com/Hoaxmelding/posts/897059023788196

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Reacties

Aantal keer bekeken

1744 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top