Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Enkele cijfers over asieldieren

Een dierenactiviste vindt iedereen die zijn huisdier niet laat steriliseren een klootzak. Mensen uitschelden is ook een manier om je doel te bereiken, zal ze gedacht hebben. Net als het verspreiden van foute cijfers en valse informatie. Worden in Nederland en België massaal honden en katten geëuthanaseerd omdat de asiels te vol zitten? Nee, daar is geen sprake van.

Achtergrond

Een dierenactiviste, nota bene een juridisch adviseur, verspreidt schokkende cijfers over dierenasiels. De vrouw komt met getallen en beweren die absoluut geen betrekking hebben op de situatie in Nederland en België.

Het bericht beweert:

“Elk jaar worden ongeveer 2,7 miljoen honden en 3,2 miljoen katten gedood omdat de asielen te vol zitten en er dus niet genoeg adopties zijn.”

Miljoenen dieren die worden gedood omdat asiels te vol zijn? Worden er in Nederland en België überhaupt dieren gedood omdat asiels te vol zitten? Ja, dat kan nog voorkomen maar veel asiels hebben een niet-inslaapbeleid, ook wel een non-euthanasiebeleid of een no kill-beleid genoemd. Dit houdt in dat geen enkel dier vanwege leeftijd, dierenartskosten, onzindelijkheid, moeilijk gedrag of een lange verblijfsduur in het asiel wordt ingeslapen. In Nederland is het doden van dieren omdat asiels te vol zouden zitten een fabeltje. Honden worden ook niet geruimd om plaats te maken voor jongere en ‘aantrekkelijker’ dieren. Honden kunnen soms jaren in de opvang zitten en worden niet gedood om plaats te maken. Een dierenasiel in Winschoten kwam in 2013 in opspraak omdat het te vroeg euthanasie toepaste bij een aantal honden en werd direct onder verscherpt toezicht gesteld.

De getallen voor Nederland zijn ook opzienbarend laag in verhouding met de cijfers van de dierenactiviste. De jaarlijkse instroom van honden in asiels daalt al jaren. Deze was in 2014  (volgens het CBS) 10,5 duizend. De Dierenbescherming hanteert inmiddels nog veel lagere getallen (ca. 5000). De asiels in Nederland zijn alles behalve vol en er is zelfs sprake van een hondentekort. De daling in het aantal zwerfhonden in Nederland heeft ertoe geleid dat die honden nu worden geïmporteerd. Helaas zijn gedetailleerde gegevens voor katten niet voor handen.

Honden worden in Nederland gemiddeld ca. 10 – 12 jaar oud. Dat betekent dat gemiddeld elk jaar ca. 10% van de honden overlijdt.  In Nederland lopen totaal zo’n 1,5 miljoen honden rond. Dat getal is al jaren vrij stabiel. Jaarlijks overlijden dus ±150.000 honden en de asiels hebben veel te weinig dieren om dit aan te vullen. Minimaal 26.000 pups per jaar zijn uit het buitenland afkomstig en er kwamen in 2013 daarbij nog ca. 8.500 buitenlandse zwerfhonden naar Nederland.

Er wordt beweerd:

“56 procent van de honden en 71 procent van de katten die in een asiel komen worden geëuthanaseerd.”

Voor Nederland geldt dat het aantal honden dat in een asiel geëuthanaseerd wordt rond de 400 schommelt, oftewel ca. 4% van de dieren. In Nederland komt een natuurlijke dood bij honden niet zo vaak voor. Vaak kiest het baasje ervoor een ernstig zieke hond te laten inslapen om het dier verder lijden te besparen. Dat gebeurt ook in asiels. Die 4% is dus laag. De 400 geëuthanaseerde honden staan in schril contrast met het getal van 2,7 miljoen in het verhaal van de dierenactiviste. Voor Nederland kloppen die getallen in de verste verte niet.

Het  bericht stelt:

“Slechts 15,8% van de honden en 2% van de katten die in asielen terechtkomen, worden herenigd met hun eigenaren.”

Uit Nederlands onderzoek blijkt echter: het aantal meldingen over vermiste en gevonden dieren bedraagt meer dan 70.000 per jaar. Het percentage dat hiervan wordt opgelost is circa 52%!

Is de situatie in België heel anders?

Ook daar daalt het aantal dieren in asiels al jaren, hoewel het aantal hoger is dan in Nederland. Het aantal geëuthanaseerde honden in de opvang ligt erg laag, ca. 2-3 % bij katten wat hoger. In 2014 hadden de Belgische gezinnen samen 1,5 miljoen honden en 2,2 miljoen katten, vergelijkbaar met Nederland. In het verleden kende België een groot probleem met een grote hoeveelheid zwerfkatten. In die tijd werd een overpopulatie in het asiel vaak gereguleerd door euthanasie. Op dit moment daalt daalt gestaag door actief overheidsbeleid, met name in Vlaanderen.

Samengevat
Er wordt beweerd dat miljoenen dieren in asiels worden gedood om plaats te maken voor nieuwe. Dat zou vooral de dag na kerstmis gebeuren. In werkelijkheid zitten de dierenasiels helemaal niet zo vol en heerst er een beleid euthanasie alleen toe te passen in uitzonderlijke situaties. Het gaat in totaal om enkele honderden honden en katten, niet om miljoenen.

Daarmee kunnen we de rest van het verhaal over de slachtpartijen die de dag na Kerstmis in de asiels zouden plaatsvinden naar het rijk der fabelen verwijzen. Het verhaal dat honden na kerst worden geëuthanaseerd komt mogelijk uit Engeland. Volgens Britse media worden hondjes als kerstcadeau gegeven en daarna vaak weer bij asiels ingeleverd. Maar miljoenen dieren? Nee.

De foto’s komen uit een dierenasiel in Amerika. Mary Shannon Johnstone heeft ze gemaakt in een asiel in North-Carolina.  Zij heeft het echter niet over deze enorme aantallen dieren en niet over de praktijken die worden beschreven.
Worden er dan zoveel dieren gedood is de VS? Ook daar daalt het aantal dieren dat wordt binnengebracht bij asiels gestaag en ook het aantal dieren dat moet wordt geëuthanaseerd. Vorig jaar worden ongeveer 1,5 miljoen asieldieren geëuthanaseerd (670.000 honden en 860.000 katten). Een enorm aantal, maar niet de 6 miljoen waar het bericht over spreekt.

We hebben het vermoeden dat de miljoenen aantallen waarover wordt gesproken een schatting zijn van het aantal dieren wereldwijd. Dat zijn echter aantallen die op geen enkele manier zijn onderbouwd. De bron van het verhaal van de dierenactiviste is waarschijnlijk een Engelstalig bericht van ene Trish Cole uit Pittsburg die dit op 27 november 2017 postte en het weer van zijn vriend Dean Honberger heeft. De dierenactiviste heeft haar bericht ook gedeeld op haar pagina.

De dierenactiviste wil ons met haar verhaal ervan overtuigen onze huisdieren te steriliseren.

“Dit zal blijven gebeuren totdat de 3 miljoen honden die jaarlijks worden geëuthanaseerd, allemaal een nieuwe warm thuis vinden in plaats van de dood en een zwarte vuilniszak.

Als je nog steeds denkt dat het geen probleem is om je hond niet te steriliseren omdat je èèn lief nestje wilt of ermee wilt fokken …..

Dan ben je bent een klootzak !!!”

Dit is vrij letterlijk vertaald uit het Engelse bericht. Naast het feit dat het aantal dode honden opeens is gestegen naar drie miljoen is het bijzonder dat ze haar lezers als aanmoediging voor klootzak uitscheldt. Daar komt bij dat wij de situatie in de rest van wereld niet veranderen door ons huisdier te steriliseren.

Conclusie: hoax / misleiding.

Update : de activiste heeft haar bericht versierd met nog meer (foute) cijfers. Zo beweert ze dat er op dit moment per jaar zo’n 56.000 dieren in een asiel van de Dierenbescherming worden opgenomen. Volgens de Dierenbescherming zelf is dat zo’n 25.000.

Update 2: het bericht is na overleg met Hoaxmelding inhoudelijk aangepast.

Advies

Deel geen nepverhalen over miljoenen dieren die worden gedood in dierenasiels. Ze zijn misleidend.

Meer lezen / bronnen

https://www.facebook.com/yen.brouwer/posts/10213600721666182
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/03/feiten-cijfers-gezelschapsdierensector-2015
https://nos.nl/artikel/2166470-hondentekort-in-nederland-is-een-keurmerk-nodig.html
https://www.mcvoordieren.nl/hoe-oud-wordt-een-hond
http://www.dierenasielalmere.nl/
http://www.dierencentrumdeark.nl/asiel/faq
http://www.dierenasielsinttruiden.be/home2/22-veel-gestelde-vragen/38-hoelang-mag-een-hond-of-kat-in-het-asiel-blijven-vooraleer-hij-wordt-ingeslapen
https://www.pro-facto.nl/over-pro-facto/actueel/395-euthanasie-in-dierenasiel-winschoten-qonzorgvuldig-en-niet-verdedigbaarq
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/statbel/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/In_de_kijker_2016/20160825_honden_en_katten_in_2014.jsp
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/nog-steeds-belanden-elk-jaar-maar-liefst-50-000-dieren-in-asielen-weyts-geeft-aftrap-van-huisdiercampagne~a0e48546/
https://nieuws.vtm.be/binnenland/20-minder-asieldieren-kregen-spuitje-2016
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/record-number-dogs-abandoned-christmas-9575850
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1240589/The-dog-WAS-just-Christmas—thousands-pets-abandoned-festive-season-ends.html
https://www.aspca.org/animal-homelessness/shelter-intake-and-surrender/pet-statistics
http://www.shannonjohnstone.com/proj/discarded_property/
https://nos.nl/artikel/2204462-nederlanders-gaan-steeds-vaker-voor-buitenlandse-zwerfhond.html
https://ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/steun-de-asieldieren
https://www.facebook.com/cole2629/posts/1685557111507217
https://www.facebook.com/dean.hornberger/posts/10208608001637923
https://www.facebook.com/DierenrechtenEU/posts/125547448228240

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

6019 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top