Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Met thermografie borstkanker opsporen is beter dan mammografie

In een bericht dat zich in rap tempo verspreidt wordt thermografie aangeprezen als beter alternatief voor mammografie. Volgens de schrijfster zou je er juist kanker van krijgen. Er wordt gesuggereerd dat Duitsland geen mammografie meer kent. Er wordt beweerd dat in Nederland mammografie alleen nog wordt toegepast vanwege de investering in apparatuur. Al deze claims zijn niet waar of onbewezen. (Update 2018)

Achtergrond

Op 17 oktober 2015 verscheen op de Facebookpagina van het blad Margriet een link naar een artikel over een nieuwe en minder pijnlijke manier van het maken van een mammogram. In een van de reacties kwam het onderwerp thermografie ter sprake. Deze reactie werd geschreven door Joke Loderus. Haar reactie is vervolgens doorgekopieerd en een eigen leven gaan leiden.

Zij beweert dat met thermografie  eerder borstkanker kan worden opgespoord dan met mammografie. Ook zou je van mammografie juist kanker krijgen. Maar niemand weet dit want het wordt nooit verteld: “de kosten voor de aanschaf van mammografie moeten er eerst uit.”

“Dames thermografie is een onderzoek voor borstkanker waar je borsten niet onder een plaat hoeven Je zit op een kruk met de armen omhoog en zo worden opnamen gemaakt ze hoeven je niet eens aan te raken en ze kunnen nog eerder borstkanker ontdekken dan met een mammografie.Alleen weet bijna niemand dit want in Nederland wordt dit nooit verteld.Nee want de kosten voor de aanschaf van mammografie moet er eerst uit.In Duitsland doen ze dit al jaren.Kan ook in Nederland maar dan moet je even googelen.Ook kan er met mammografie iets in je borsten beschadigd worden waardoor je juist borstkanker kan krijgen.Ik vind dit echt te schandalig dat dat hier in Nederland allemaal maar kan.Voor mij nooit geen mammografie meer.Ik laat wel een thermografie maken en betaal dat dan maar zelf.Als alle vrouwen dit nu op hun facebook zouden zetten dan komen steeds meer vrouwen dit te weten ik hen het al gedaan.”

Loderus beweert dus dat nooit verteld wordt dat thermografie beter is dan mammografie. Dat klopt, het is namelijk niet waar. Het is bijzonder dat mensen een willekeurige mevrouw met een Facebook-berichtje eerder geloven dan de opvatting van deskundigen of de Borstkankervereniging. In 2015 werd het bericht in de versie van Sonja Koops meer dan 36.000 keer gedeeld en in 2018 worden opnieuw duizenden vrouwen misleid. De meest recente versie van dit verhaal wordt verspreidt door Marja Hager uit Rotterdam. Is zij deskundige? Nee, dat blijkt niet. Ze werkt voor een schoonmaakbedrijf. Toch worden degelijke Facebook-‘deskundigen’ direct geloofd. Het opvolgen van dergelijke ‘gezondheidsadviezen’ is echter potentieel schadelijk.

Wat is waar?

  • Kan met een thermogram eerder borstkanker worden ontdekt dan met een mammogram? Nee. Op een thermogram zijn andere dingen te zien dan op een mammogram. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het één het ander kan vervangen. Omdat thermografie alleen naar de temperatuurverschillen in de huid kijkt, kunnen tumoren hiermee niet ontdekt worden.
    Bij het borstkankeronderzoek wordt daarom alleen de mammografie toegepast. Van iedere 1000 onderzochte vrouwen worden er 25 doorverwezen voor nader onderzoek. Van die 25 wordt bij 7 vrouwen, borstkanker gevonden. Voor thermografie zijn daar geen getallen van bekend. Voor de vaststelling van borstkanker is altijd weefselonderzoek noodzakelijk. Borstkanker kan niet vastgesteld worden met thermografie.
  • Wordt thermografie in Duitsland toegepast? Ja, zoals in elk Europees land maar niet voor screening voor borstkanker. Duitsland kent een vergelijkbaar bevolkingsonderzoek als Nederland. Ook daar is mammografie de normale methode van screening. De incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van borstkanker is in Duitsland lager dan in Nederland. 
  • Krijg je kanker van het maken van een mammogram? Die kans is bijzonder klein wat betreft het mammogram dat gemaakt wordt in het kader van het bevolkingsonderzoek (vrouwen ouder dan 50 jaar). Bij jonge vrouwen is in bepaalde gevallen wel een licht verhoogde kans, daarom wordt dit nauwelijks toegepast.
  • Is de keuze voor mammografie in plaats van thermografie gebaseerd op een kostenoverweging? Nee. Er is geen enkele aanleiding om dit aan te nemen. Deze twee technieken zijn fundamenteel verschillend en geven ook totaal verschillende informatie.

Aanbieders van thermografie mogen het onderzoek niet aanbieden ter vervanging van borstkankeronderzoek. Commerciële aanbieders van thermogrammen geven daarom zelf aan dat thermografie niet bedoeld is als alternatief voor mammografie: 

“Medische thermografie brengt temperatuursverschillen in beeld met passieve infraroodopnamen terwijl mammografie een röntgenfoto is die massa’s en structuren in beeld brengt. Deze twee technieken zijn fundamenteel verschillend en geven ook totaal verschillende informatie.”

Een andere aanbieder zegt:

“Heb je een thermografie gehad, dan is het niet de bedoeling dat je je uitnodiging voor de mammografie in de prullenbak gooit. Het één is geen vervanging voor het ander; het zijn twee verschillende onderzoeken die beiden nuttig zijn en die beiden iets anders onderzoeken.”

De volgende geeft antwoord op een veel gestelde vraag:

“Kun je borstkanker zien met medische thermografie/ infraroodscreening ?

Nee. Er kunnen wel patroonveranderingen waarneembaar zijn die aanleiding kunnen geven tot verder onderzoek, of tot een ondersteunende behandeling voor een korte dan wel langere periode.”

Thermografie is aanvullend, net als zelfonderzoek, en kan op jonge leeftijd worden uitgevoerd.

Conclusie

Berichten waarin wordt beweerd dat thermografie een beter alternatief is voor mammografie zijn misleidend en daarom gevaarlijk.

Meer lezen / bronnen

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker/Veelgestelde_vragen/Borstfoto_s#bk04
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker/Borstfotos/Straling
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker/Feiten_en_Fabels_over_bevolkingsonderzoek_borstkanker
https://www.thermografie-amsterdam.nl/faq
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/borstkanker/regionaal-internationaal/internationaal#node-internationale-vergelijking-incidentie-borstkanker
https://www.facebook.com/margrietNL/posts/963462263715676
http://www.nu.nl/gezondheid/2904587/grotere-kans-borstkanker-mammografie.html
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/borstkanker/verschillen-internationaal/
http://www.borstkanker.nl/vragen_over_thermografie
https://www.kwakzalverij.nl/nieuws/het-onzinnige-thermografiegeloof-van-marjolein-dubbers/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/medische-thermografie/
http://medical-thermography.nl/wat-is-thermografie-2/
http://www.mammo-programm.de/
http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm257499.htm
http://www.thermografie.ugent.be/wp-content/uploads/2015/12/Thermografie-Handboek.pdf
https://www.farohealthcenter.nl/wp-content/uploads/2013/01/artikel-medische-thermografie-infraroodscreening.pdf
https://groenevrouw.nl/thermografie-borstonderzoek/
https://www.borstscreening.nl/wat-is-infraroodscreening-medische-thermografie/
https://www.nu.nl/nucheckt/5540915/nucheckt-thermografie-kan-mammografie-niet-vervangen-bij-borstkankeronderzoek-.html

Klik hier (2015) en hier (2018) voor dit bericht op Facebook

 

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

2438 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top