Connect with us

Hoaxmelding

HOAX

Vanaf 25 mei is fotograferen van personen op straat verboden

De nieuwe privacywet gaat op 25 mei 2018 in. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) is voor de één een zegen en voor de ander een teken dat de fascistische EU de burger verder wil onderdrukken. Het is complex maar is het echt zo dat je als burger geen personen op straat mag fotograferen en je camera bij het grof vuil kan gooien? Nee, dit is totale onzin.

Achtergrond

Per 25 mei  2018 is de nieuwe wet van toepassing die ervoor moet zorgen dat persoonlijke gegevens beter worden beschermd. De wet is door de EU opgesteld en geldt voor alle lidstaten. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarmee vervallen. De AVG bestaat voor 80% uit bestaande regels die door vorige wetgeving gedekt waren. Officieel is de nieuwe wet al in mei 2016 in werking getreden. De afgelopen twee jaar was een overgangsperiode. Grote bedrijven en andere organisaties zijn er dus al veel langer mee bezig, de burger schrok zich in de afgelopen weken een hoedje: mag ik nog wel mensen fotograferen? Wat blijkt, daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd

De brandweer, net als andere hulpdiensten, ergert zich soms flink aan mensen die in de weg lopen terwijl een hulpverleningsactie wordt uitgevoerd. Een veel gedeeld artikel van Martin Vrijland met de titel “Doodgezwegen nieuws: vanaf 25 mei is fotograferen personen op straat verboden bij EU wet DSGVO (miljoenen boetes)” werd door de brandweer in Oostvoorne opgepikt. Kennelijk wilde men waarschuwen dat ook hulpverleners niet zo maar op de foto gezet mogen worden:

“Even een waarschuwing voor de fotograven die wij her en der tegenkomen. Wij willen u niet dwars liggen, maar het geldt ook voor hulpverleners, ondanks ons “openbare” beroep…
En uiteindelijk (dus) ook voor de foto’s die wij publiceren op onze facebook-pagina…”

Het is een beetje vreemd dat deze brandweerorganisatie een punt wil maken door ‘schrijver/onderzoeker’ Martin Vrijland te citeren. Vrijland (een pseudoniem) is immers een erkend complotdenker en hoaxverspreider. Zo ontkent hij het neerstorten van de MH-17, om maar eens wat te noemen. Vrijland meent dat de nieuwe wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat burgers via foto en film misstanden van de overheid blootleggen. Vrijland noemt deze wet “misschien wel de meest fascistische wet die tot nu toe werd bedacht door de EU“.  Andere complotwebsites, zoals Fenixx.orgxandernieuws.punt.nl en jdreport.com  beweren dat de EU vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografie verbiedt en je je camera in de kast kunt laten. Er wordt zelfs verteld dat je 20 miljoen euro boete kunt krijgen als je op een feestje of op straat een foto maakt en niet de toestemming hebt van alle personen die op de foto. Op dit soort sites wordt de AVG gezien als onderdeel van een ‘totalitaire fascistische dictatuur’ waar je niets meer mag fotograferen. Dat een Nederlandse brandweerorganisatie dit soort denkbeelden verspreidt is op zijn minst opvallend.

We gaan niet alle vragen beantwoorden die het artikel van Vrijland oproept en ook niet alle aspecten van de AVG behandelen. Belangrijk voor de burger is te weten of hij nog foto’s in de openbare ruimte mag maken. Uitgangspunt: afbeeldingen van mensen zijn persoonsgegevens. Ze zijn net als naam, adres, telefoonnummer, e.d. te herleiden naar personen. Een foto waar een herkenbaar persoon op staat is dus feitelijk een registratie van persoonsgegevens.

Vraag: Mag ik na 25 mei nog op straat foto’s maken?
Antwoord: Ja, fotograferen in de openbare is altijd toegestaan.

Vraag: Mag ik mensen op straat fotograferen?
Antwoord: Ja, Dat is zowel in de oude als de nieuwe wetgeving toegestaan. In andere omstandigheden (in besloten ruimtes zoals op het werk, thuis, bij een bijeenkomst) mag dat in principe niet.

Vraag: Mag ik hulpverleners in actie op straat fotograferen?
Antwoord: Ja. Voor hulpverleners gelden geen andere regels dan voor burgers. Uiteraard mogen ze niet gehinderd worden in hun werk en dienen aanwijzingen te worden opgevolgd. Pas op: fotograferen van mensen met een medische situatie (bijvoorbeeld slachtoffers van een ongeval) is aan strengere regels onderworpen.

Vraag: Mag ik foto’s waar mensen herkenbaar op staan thuis gebruiken (bijv. album met vakantiefoto’s, een verjaardagskalender, etc.)?
Antwoord: Ja, verwerking van persoonsgegevens voor puur persoonlijk of huishoudelijk gebruik is altijd toegestaan.

Vraag: Mag ik foto’s waar mensen herkenbaar op staan publiceren, delen of anderszins verwerken?
Antwoord: Nee, tenzij…

  • Er is mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokken persoon.
  • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Het is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • Dit is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • Het is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Dus alleen als je expliciet toestemming hebt of je vervult een specifieke taak of verplichting mag je foto’s verwerken buiten de huiselijke omgeving. Er gelden echter meer uitzonderingen, zoals journalisten en artistieke (hobby)fotografen.

Uitzonderingen

In Nederland geldt de Uitvoeringswet waarin de diverse artikelen uit de Europese AVG buiten toepassing zijn verklaard, bijvoorbeeld  voor journalistiek handelen. Aangezien journalist geen beschermd beroep is kan iedereen journalistiek bezig zijn. Naast journalistiek geldt deze uitzondering ook voor academische, artistieke en literaire uitingsvormen. Mensen die hobbymatig fotograferen hoeven niet te vrezen dat ze geen foto’s meer mogen maken of publiceren.

Voorheen gold in Nederland het zogenaamde ‘portretrecht’. Ook toen was het niet toegestaan zo maar foto’s van mensen te delen op sociale media. Het portretrecht gaat voor een belangrijk deel over in de AVG. Een essentieel gedeelte blijft hetzelfde: je moet toestemming  hebben van de geportretteerde maar op basis van journalistieke of artistieke vrijheden kun je daarvan afwijken. Je dient dan wel de belangen te hebben afgewogen. Hoewel het altijd het beste is om toestemming te vragen: persoonlijke foto’s van mensen op een openbaar evenement mag je blijven delen op Facebook.

Het blijft uitkijken bij de volgende zaken:

  • Bij foto’s van verenigingsuitjes, een smoelenboek, wedstrijdverslagen van je club, e.d. heb je toestemming van de geportretteerde nodig.
  • Bij kinderen en in geval van medische gegevens gelden er strengere regels.
  • In alle gevallen geldt dat je zorgvuldig met de gegevens moet omgaan.
Conclusie

Het bericht van Martin Vrijland is niet op waarheid gebaseerd. Vrijland beweert dat het om doodgezwegen nieuws gaat en suggereert een complot. Er is een duidelijke reden voor het niet publiceren op andere media: het is nep. Een vermeend verbod op fotograferen geldt niet voor burgers en niet voor hulpverleners. Politie, brandweer, ambulancemedewerkers mogen gefotografeerd worden tijdens het werk in de publieke ruimte. De Brandweer Oostvoorne zit hier dus fout. Dat de Brandweer Oostvoorne zelf meer rekening moet houden met wat ze op Facebook plaatst is wel een feit.

Opinie

Het is de opvatting van Hoaxmelding dat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verbetering is voor de bescherming van persoonsgegevens. Via sociale media worden veel gegevens buitgemaakt voor criminele of commerciële doeleinden. Op misbruik daarvan komen zware straffen te staan. Daarnaast is er nu meer aandacht voor het zonder toestemming plaatsen van foto’s, bijvoorbeeld van mensen die ergens (valselijk of niet) van worden beschuldigd. Facebook en andere media zijn geen schandpaal en het is nu eenvoudiger mensen daar op aan te spreken.

Deze wet kan ons hopelijk beter is staat stellen nepnieuws te bestrijden.

Advies

Deel geen nepberichten waarin wordt verteld dat fotograferen (van personen) op straat verboden zou zijn.

Meer lezen / bronnen

https://ddma.nl/mythes/
https://www.nu.nl/nucheckt/5272667/nucheckt-verbiedt-eu-25-mei-alle-openbare-amateurfotografie.html
https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht
https://blog.iusmentis.com/2018/05/15/je-kunt-nog-gewoon-blijven-fotograferen-na-de-avg/
https://blog.iusmentis.com/2017/12/06/hoe-verhoudt-portretrecht-zich-tot-avg/
https://www.rendement.nl/nieuws/id21069-beroep-op-portretrecht-vanwege-privacy-gaat-over-op-avg.html
https://www.ckh-advocaten.nl/toegestaan-openbaar-filmen-fotograferen-2/
https://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/tips_en_truuks/avg-en-portretrecht.asp
https://www.charlotteslaw.nl/2018/05/kinderen-en-de-avg-wat-moet-je-ermee/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u-persoonsgegevens-mag-verwerken-6310
https://www.ad.nl/binnenland/veel-vragen-over-sportfoto-s-door-nieuwe-privacywet~a42c3046/
https://www.charlotteslaw.nl/2016/03/mag-fotos-bezoekers-evenement/
https://www.frankwatching.com/archive/2018/03/21/5-meest-gestelde-vragen-over-avg-gdpr/
https://www.rendement.nl/nieuws/id20920-avg-privacyregels-voor-gebruik-van-fotos-werknemers.html
https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie
https://www.cibit.nl/nl/blog/privacy-de-wettelijke-kaders-voor-de-verwerking-vervolg/

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

10846 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top