Connect with us

Hoaxmelding

LASTER

De opbrengst van Kinderpostzegels gaat naar… abortus van kinderen

De katholieke organisatie Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo) meent bewijs gevonden te hebben dat de opbrengst van kinderpostzegels via de stichting Rutgers mede bestemd is voor de abortus van Afrikaanse kinderen. Dit wordt weer door anderen, zoals de betrokken partijen, tegengesproken. Onze conclusie: Stirezo maakt de beschuldiging niet waar en daarom gaat het om een hoax.

Achtergrond

De partijen zijn de drie stichtingen Stirezo, Kinderpostzegels en Rutgers.

Stirezo komt op voor het recht op leven van ongeboren kinderen. Stirezo streeft een totaalverbod op abortus na,  onder alle omstandigheden, dus ook in geval van zwangerschap na verkrachting. De organisatie maakt in haar uitingen geen uitzonderingen, ook niet als het leven van de moeder in gevaar is. De stichting voert acties uit, demonstreert en organiseert prolife-gebedsbijeenkomsten.

De stichting Kinderpostzegels Nederland zamelt via de bekende postzegelacties geld in voor kwetsbare kinderen en kinderen met beperkte ontwikkelingskansen.  Daarnaast ontvangt men ontvangt geld via donaties, legaten en sponsorbijdragen. De stichting brengt  openbaar verslag uit van de opbrengsten en de doelen van de acties. Recente thema’s zijn onderwijs, traumaverwerking, pleegzorg. Ongeveer de helft van de opbrengst is bestemd voor projecten in het buitenland. Andere organisaties kunnen projecten die bijdragen aan de doelstellingen bij de stichting indienen. Kinderpostzegels Nederland heeft geen enkele betrokkenheid met abortusprojecten en besteedt daar zelf geen geld aan.

Rutgers (voorheen Rutgers Stichting) zet zich in voor seksualiteit  die vrij is van dwang door anderen, en draagt bij aan seksuele vorming aan jongeren en kinderen. Rutgers claimt zelf dat mede door haar werk  Nederland relatief weinig tienerzwangerschappen, abortussen en soa’s kent. De stichting is ook in het buitenland actief. Abortus wordt door Rutgers gezien als een fundamenteel recht van de vrouw, maar moedigt geen abortus aan. “Rutgers is niet vóór abortus; elke abortus is er één teveel.”, aldus Ton Coenen, directeur van Rutgers in 2016.

De feiten over deze zaak:
Stirezo claimt dat Rutgers subsidie ontvangt om onder meer abortus te promoten. Rutgers vindt het belangrijk dat  er in Nederland en het buitenland toegang is tot veilige abortus maar in geen enkele uiting is te ontdekken dat Rutgers abortus zou promoten. De nadruk ligt, ook bij de projecten in Afrika en Azië op preventie: zoals voorlichting over gelijkwaardige relaties, condoomgebruik (ook door vrouwen) en bescherming tegen ongewenste zwangerschappen, hiv en andere soa’s. De bewering van Stirezo dat Rutgers ijvert voor meer abortus is dus onjuist.

Stirezo claimt dat Rutgers geld ontvangt van Kinderpostzegels Nederland. In het verleden heeft Rutgers enkele malen een bijdrage gevraagd en ontvangen voor projecten voor seksuele voorlichting aan kwetsbare groepen, zoals dove kinderen. De laatste keer is dat in 2009 geweest, volgens Kinderpostzegels. Toch is in 2013 een brochure uitgegeven die mede tot stand gekomen is door een financiële bijdrage van Kinderpostzegels. Die gaat niet over abortus. Het is dus waar dat Rutgers geld heeft ontvangen maar dat is niet recentelijk en feitelijk een achterhaald verhaal. Kinderpostzegels geeft aan dat er ook dit jaar geen geld naar Rutgers gaat. Als het gaat om de huidige situatie is de claim van Stirezo onjuist.

Stirezo claimt dat de opbrengt van de aanstaande kinderpostzegelactie voor abortus wordt gebruikt : “De opbrengst van Kinderpostzegels gaat naar… abortus van kinderen” en “Ze komen binnenkort weer aan de deur”. Zoals we hebben gezien is niet bewezen dat er dit jaar überhaupt geld naar Rutgers gaat en besteedt Rutgers geen geld aan het uitvoeren of promoten van abortus. De claim van Stirezo is feitelijk onjuist.

De stichting Stirezo verdedigt haar positie door te stellen dat er in het verleden donaties zijn gedaan aan Rutgers. “Hoe die dat precies besteed heeft, is niet relevant. ” En daar slaat Stirezo de plank mis. Hoe het besteedt wordt is juist wel relevant want dat is de basis van de beschuldiging van Stirezo. Zij beweren dat er geld van de kinderpostzegels naar abortus gaat, wat aantoonbaar een onwaarheid is. Verder voert Stirezo aan dat zowel Kinderpostzegels als Rutgers met de overheid samenwerken in het SRGR Partnerschap Fonds, gericht op het geven van voorlichtingen over rechten op het gebied van seksualiteit en voortplanting. Thema’s zijn hier het voorkomen van tienerzwangerschappen, kinderprostitutie en seksueel geweld. Nergens is sprake van het ijveren voor meer abortus. Hoofdredacteur Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad bemoeit zich ook met de discussie. Op Twitter noemt hij de uitspraken van de directeur van Rutgers  “praatjes.”

Stirezo heeft geen onderzoek gedaan maar baseert zich louter en alleen op 1 zinnetje op de website van Rutgers waar stond dat men voor activiteiten financiering zocht door projecten aan te vragen o.a bij de Stichting Kinderpostzegels. Er was alleen sprake van een eventuele aanvraag en niet van een honorering daarvan noch waarvoor dat geld precies gebruikt zou worden. Stirezo heeft geen bewijs getoond zoals financiële rapportages en jaarverslagen. Stirezo heeft dus lasterlijke uitlatingen gedaan zonder feitelijk bewijs te leveren of de betrokkenen te raadplegen. Het Nederlands Dagblad deed dat wel.

Dit soort lasterlijke berichten zullen ertoe leiden dat er minder geld terecht komt bij doelen die het welzijn van kinderen bevorderen. Stirezo zet zich in voor de rechten van ongeboren kinderen; de kwaliteit van leven – vooral van kwetsbare kinderen – is ondergeschikt, blijkens hun aanval op Kinderpostzegels en Rutgers. En helaas kun je in Nederland nog ongestraft dit soort laster verspreiden. Wel is het mogelijk het bericht op Facebook als nepnieuws aan te merken. Klik daarvoor op de drie puntjes rechtsboven het bericht en kies Bericht rapporteren en daarna de optie Het nieuwsbericht is nep.

Advies

Deel het lasterlijke bericht van Stirezo over kinderpostzegels en abortus niet. Het is feitelijk onjuist. Rapporteer het bericht bij Facebook als ‘nepnieuws’.

Meer lezen / bronnen

http://stirezo.nl/opbrengst-kinderpostzegels-gaat-naar-abortus-kinderen/
https://www.kinderpostzegels.nl/nl/wat-doen-we
https://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/blogarchief/opinie-laten-we-het-weer-eens-hebben-over-abortus
https://www.rutgers.nl/producten/seksualiteitsbeleid-struisvogelpolitiek
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/geld-van-kinderpostzegels-gaat-niet-naar-abortus.2785963.lynkx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/…/srgr-partnerschap-fonds

Klik hier voor dit bericht op Facebook

Laatste wijziging:

Reacties

Aantal keer bekeken

933 views
Advertisement

Volg ons op Facebook

Archief

To Top